De Hondsrug, met in het Noorden de Hunze laagte en in het zuiden Emmen grenzend aan het veenkoloniale gebied, vormt een bijzonder cultuurhistorisch landschap.

Dit gebied vertoont cultureel, maar ook geologisch/ecologisch, zeer interessante overgangen, waarbij tussen het westelijk en oostelijk deel zeer grote verschillen zijn te constateren. De Hondsrug vormt als heuvelrug met de daarop gelegen esdorpen één van de oudste cultuur- landschappen in Europa. Dit oeroude landschap bevat vele cultuurhistorische waarden.

Drenthe/De Hondsrug vormt in Nederland de belangrijkste vindplaats van de zwerfsteen. De zwerfsteen heeft in de prehistorie al tot de verbeelding gesproken. De resultaten daarvan zien we nog steeds in de Hunebedden (Grote Steenhopen) terug. Over deze cultuurperiode en de hunebedden kan men informatie verkrijgen in het Hunebedcentrum te Borger.