Niet alleen kunstenaars, maar ook andere (vak)mensen worden door de mystieke sfeer van en de mythologische gelaagdheid van het Drentse landschap geroerd en geïnspireerd. Dit vormt mede een  uitgangspunt voor de verschillende multidisciplinaire kunstprojecten in Drenthe.

Zo wordt de plaats van de beelden in het landschap onder andere bepaald na onderzoek van de Studiekring Onderzoek Leycentra Zuisoost Drenthe. Aan de hand van stafkaarten oriënteert deze groep zich in het landschap met gebruikmaking van pendel en wichelroede. Op deze wijze worden weer bijzondere ontdekkingen gedaan met betrekking tot de niet geschreven geschiedenis van dit gebied. Verhalen die op deze wijze ontstaan worden genoteerd en gebruikt als inspiratiestof voor verhalenvertellers, theatermakers en musici in de provincie Drenthe/Noord Nederland. Zo met elkaar werkend ontstaan nieuwe beelden en verhalen in en uit het landschap.

Het landschap in Drenthe werkt als een inspiratiebron voor de beeldhouwers van deze organische(zwerf)stenen beelden, verhalenvertellers, beeldend- en muziektheatermakers, (Dat D’art 2002), mensen die zich bezig houden met de ontwikkeling van een organisch gezondzijn centrum ( bijeenkomsten van o.a. Innerlijk Besef enz.), leden van het Innovatieplatform Noord Nederland enz. enz.