Art in Stone is een site over eigentijdse (zwerf)stenen beelden in Drenthe. Drenthe is in Nederland bij uitstek de vindplaats van zwerfstenen – hunebedden. Vandaar dat de Noord Europese Zwerfsteen is gekozen als metafoor voor een kunstzinnige verkenningstocht.

Art in Stone is ook de naam van het allereerste Zwerfstenen Beelden Symposium in Nederland, dat georganiseerd werd in Exloo van 24 mei tot en met 7 julie 2002 op de Hondsrug in Drenthe.
Vanaf 1994 ontwikkelt zich dit stenen beelden project zich als een zwerftocht vol ontmoetingen met verschillende zienswijzen en activiteiten.

Door onder andere het organiseren van allerlei multidisciplinaire (kunst)activiteiten krijgen onze wensen langzamerhand gestalte. Aldoende ontdekken we dat we op zoek zijn naar het geheel of wel naar ons-zelf. De agrarisch traditie nog steeds verweven met Drenthe zorgt ervoor dat je je verbonden voelt met geheel.

Mijn leven wil vrij baan.
Het pad waarlangs gelopen
laat geen terzijde gaan
maar een ontmoeting open.

Dit gedicht van beeldhouwer Joost Barbiers geeft dit proces goed weer, evenals het volgende principe van Plato:

Volg het bewijs waar het je ook zal brengen

Dit heeft als gevolg dat we ons niet alleen tot de Hondsrug of Rolderrug in Drenthe beperken, maar ons langzamerhand richten op het hele Drents Plateau in Noord Nederland.

Art in Stone is een gezamenlijke website van van de Stichting Grenzen en Ontmoetingen uit Borger (inmiddels opgeheven) en kunstanimator of kunstprojecten-regisseur Hans Zabel uit Ees, Drenthe.