Project:

Een kunstwerk als monument ter nagedachtenis aan mevrouw Toos Goorhuis-Tjalsma, ontwikkelaarster van het Pieterpad.

 

Het Pieterpad

Het Pieterpad is in de periode tussen 1975 en 1981 bedacht, gelopen en beschreven door twee dames op leeftijd: Toos Goorhuis-Tjalmsa en Bertje Jens.

Het Pieterpad is in 2004 het bekendste en langste lange afstand wandelpad in Nederland. www.pieterpad.nl. Jaarlijks lopen meer dan 5000 wandelaars het Pieterpad en hun aantal is nog steeds groeiende.

Mevrouw Toos Goorhuis-Tjalsma is op 5 januari 2004 in Tilburg op 88-jarige leeftijd overleden. Op 5 november 2004 is het (zwerf)stenenbeeld  “Blick in den Stein”van de Duitse beeldhouwer Joachim Karbe, door haar wandelvriendin Bertje Jens onthuld.

Het eerste kunstwerk in Nederland, ter nagedachtenis aan mevrouw Toos Goorhuis-Tjalsma, staat nu aan het Pieterpad op een kunstmatige heuvel op de speelweide in de boswachterij het Sleenerzand te Schoonoord. De boswachterij het Sleenerzand bevat zeer veel cultuur historische schatten, zoals het enige hunebed met een naam de Papeloze Kerk, grafheuvels, de galgenberg gelegen aan een historische weg, een zandpad van Sleen naar Rolde, celtic fields enz.

Het initiatief

In maart 2004 neemt de boswachter van het Sleenerzand het initiatief om een kunstwerk aan te kopen, dat als een monument ter nagedachtenis aan mevrouw Toos Goorhuis-Tjalsma nabij het Pieterpad in het Sleenerzand moet komen te staan. Overleg met wethouder Tanja Klip-Martin van de gemeente Coevorden inspireert tot het nemen van vervolg stappen. In overleg met de Stichting Grenzen en Ontmoetingen wordt contact gezocht met het Toeristisch Platform Coevorden. Het Platform omarmt dit initiatief van harte en ziet het tevens als een belangrijke stimulans voor het bevorderen van het cultuur toerisme in het gebied.

Het beeld “Blick in den Stein” van Joachim Karbe wordt door een samengestelde selectiecommissie gekozen als monument.

Met de Vereniging Dorpsbelangen Noord Sleen erbij wordt de “Initiatiefgroep monument mevrouw Goorhuis-Tjalsma”gevormd. Zij vraagt de subsidies aan en benadert de sponsors onder auspiciën van het Toeristisch Platform Coevorden.

Het kunstwerk, een monument ter nagedachtenis staat er vanaf november 2004 op een prachtige locatie in het Sleenerzand.

Het vervolg

Gevolg van deze prachtige kunstwerk-actie is een nieuw initiatief. Het gaat om nieuwe aanvullende activiteiten, die sterk gekoppeld zijn aan de cultuur historie van het gebied rond het Sleenerzand. De Initiatiefgroep “Schatten rond het Sleenerzand” heeft in februari 2005 een conceptplan ontwikkeld om deze activiteiten te helpen initiëren en te stimuleren. In deze groep participeren de Vereniging Dorpsbelangen Noord Sleen, Toeristisch Platform Coevorden, Stichting Grenzen en Ontmoetingen, Hogeschool Drenthe & Drenthe College en een ondernemer uit de recreatie.

Plaatsing en onthulling

Op vrijdag 27 september 2004 wordt het beeld “Blick in den Stein”van zijn ontstaansplek, Kremer Zand in Exloo opgehaald. Vanaf 8.30 uur is collega kunstenaar Rob Schreefel aanwezig om het beeld te demonteren en op een grote vrachtwagen, van de fa. Lesterhuis uit Scheemda, te laden.

Blick in den Stein” – Joachim Karbe – Exloo Het transport in Exloo is klaar voor  vertrek naar het Sleenerzand in Schoonoord Een uitgegraven gat met stelconplaat en een speciale opstort staan als fundatie  klaar. 
De vrachtwagen met uitschuifbare kraan zorgt voor het op zijn plek zetten van de drie stenen Staatsbosbeheer is ook met mensen aanwezig om een handje te helpen De topsteen wordt op zijn plaats gezet
Op 4 november 2004 komt de Duitse beeldhouwer Joachim Karbe samen met zijn collega Dorsten Diekmann om iets aan het beeld te veranderen. Met een rijdende kraan wordt de topsteen gelicht. Er wordt een nieuw gat in de topsteen geboord en de RVS dook wordt verplaatst, zodat de topsteen compositorisch beter op de verticale steen komt te staan. Voorbereidingen in het Sleenerzand voor de onthulling op vrijdag 5 november 2004.
Er is grote publieke belangstelling voor dit bijzondere moment in boswachterij het Sleenerzand Bertje Jens, wandelvriendin van Toos Goorhuis-Tjalsma, samen met de gebroeders Goorhuis op weg naar de top van de heuvel waarop het beeld klaar staat voor de onthulling. Even het lint voor het ontdoen van het doek inspecteren en dan wordt het beeld voor mevrouw Toos Goorhuis-Tjalsma onthuld, door mevrouw Bertje Jens hierbij geassisteerd door Maarten Goorhuis.
Vanaf het Pieterpad heb je een goed zicht op het monument ter nagedachtenis aan  mevrouw Toos Goorhuis-Tjalsma De beeldhouwer Joachim Karbe “Blick in den Stein” – Sleenerzand
Het bos in het Sleenerzand in herfstkleuren 5 november 2004