Het voetstuk is een zwerfsteen uit Zuid-Zweden. In de provincie Småland komen op uitgebreide schaal verschillende , meest roodachtige, granietsoorten voor. De steen heet Smålandgraniet en is daarmee tevens een zogenaamd gidsgesteente. Dergelijke gesteenten leiden je naar het gebied van oorsprong. De kei die erop staat is een gneis, maar wel een zeer speciale. Gneizen zijn metamorfe gesteenten die lang geleden, diep in de aardkorst verborgen, door hoge druk en temperatuur uit andere gesteenten zijn ontstaan. Het oorspronkelijke gesteente zou best eens een met klei verontreinigde zandsteen kunnen zijn geweest. Een dergelijke steen als hier wordt ook wel migmatiet genoemd – Griekse migma= mengen, omdat de steen uit meerdere sterk van elkaar verschillende onderdelen bestaat. De herkomst is onduidelijk, maar zal waarschijnlijk net als de Smålandgraniet in Zuid-Zweden moeten worden gezocht. De samenstelling van de rest van de stenen, die voor het symposium uit Oost Duitsland zijn aangevoerd, duidt daarop.

 

Categorie: Beeld
Titel: Gleichgewicht – Balans
Kunstenaar: Dorsten Diekmann
Materiaal: Zwerfsteen (graniet )/Gneis – 7 ton
Productie: 2002
Locatie: Flintenroute – bij Albert Heijn, centrum Borger
Plaatsingsdatum: 6-12-2002
Opdrachtgever: Stichting Grenzen en Ontmoetingen
Aangekocht door: directeur Albert Heijn Borger, de heer A. Deuring